Технологія HYDRANEO

  • fb
  • youtube

Наша компанія пропонує глобальний підхід до управління ризиками під час посушливих умов.

Наша пропозиція складається з толерантних до посухи гібридів кукурудзи і додаткових послуг, які допоможуть господарствам якнайкраще впоратися з посушливими умовами.

Такий глобальний підхід розглядає всі основні фактори ризику (клімат, ґрунт, генетика і агрономія) та аналізує їх під час посушливих умов.

В результаті цього аналізу пропонуються можливі варіанти покращення виробництва в засушливих умовах.

Глобальний сервіс оптимізації посухостійкості

Згідно маркетингових досліджень, проведених компанією Лімагрейн протягом багатьох років, посухостійкість є од- ним з ключових факторів вибору гібридів кукурудзи. Продажі гібридів, толерантність до посухи яких висока, постійно зростають. Актуальним є питання: а як визначити, наскільки гібрид кукурудзи є толерантним до посушливих умов? Здавалося б – найкращий метод це співставлення врожайності гібридів до опадів, але він не враховує запасів доступної вологи в ґрунті. Тензіометри, ґрунтові та повітряні термометри, дощоміри – починаючи з 2010 року цими та іншими приладами збирається повна інформація щодо температурного та водного режиму кожного поля в європейській мережі наукових випробувань нових гібридів кукурудзи. Запатентована методика дозволяє виявити генотипи, які здатні про- дукувати максимально високу урожайність за умов нормального вологозабезпечення та мінімально її знижувати за посухи. Суть полягає у визначенні синтетичного показника, характерного кожному генотипу – індексу посухостійкості – HydraneoDTI (drought tolerance index, індекс посухостійкості).Гібрид, який вирізняється високим потенціалом продуктивності і одночасно найменшим коефіцієнтом регресії вро- жайності при збільшенні інтенсивності водного стресу, є нашим потенційним кандидатом. Іншими словами, універсаль- ним ми називаємо такий гібрид кукурудзи, який найменшою мірою «стресує» в посушливих умовах і здатний забезпе- чити високу врожайність в сприятливих умовах. Наша кінцева мета – вибір універсальних продуктів, які відповідають потребам стабільного виробництва зерна кукурудзи, підтвердженого багаторічними дослідженнями.

Метод HDTI був вперше успішно апробований на гібриді адевей (ФАО 290). Тепер ми раді представити вашій увазі нову лінійку продуктів, що пройшли атестацію HDTI. Це гібриди Лг30215 (ФАО 220), Лг30273 (ФАО 260), Лг30315 (ФАО 280).

Базовим принципом системи гідранео є не тільки впровадження гібридів, стійких до водних та температурних стре- сів, здатних максимально ефективно використовувати обмежені ресурси ґрунтової вологи, але й оптимізація всіх ланок технологічного ланцюга вирощування кукурудзи з метою створення передумов для максимального нагромадження ґрунтової вологи, скорочення її непродуктивних втрат та ощадного максимально ефективного використання. В контек- сті цього наша програма Hydraneo Tool передбачає оптимізацію сівозміни, попередників кукурудзи, систем обробітку ґрунту та догляду за посівами.