Новини

 • fb
 • youtube

Врожайна підтримка

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»

від 18.01.2024 № 18-01/2024

 

ПРАВИЛА

проведення рекламної акції «Врожайна підтримка»

 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (код за ЄДР 36216459, місцезнаходження: вул. Тургенєвська, 55, 2-й поверх, м. Київ, 04050, Україна) з метою підтримки фермерів в складних економічних умовах, підвищення їхньої лояльності до компанії, а також з метою збільшення попиту на товари, зокрема для стимулювання продажів гібридів кукурудзи та соняшнику селекції Лімагрейн організовує та проводить рекламну акцію «Врожайна підтримка» (далі – Акція).

 

1.2. Акція проводиться у період з 01.02.2024 по 01.04.2024 включно (надалі – Період проведення Акції) та проходить по всій території України за виключенням районів, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

 

2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть бути сільськогосподарські підприємства, з місцезнаходженням на території України, що виконають умови Акції та будуть дотримуватись цих Правил (надалі – Учасники Акції).

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення, Учасник Акції протягом Періоду проведення Акції має здійснити бронювання/контрактацію в офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (Додаток 1) не менше 25 мішків (п.о.) кукурудзи, та/або 25 мішків (п.о.) соняшника будь-якого з нижчеперелічених акційних гібридів селекції Лімагрейн.

3.1.1. Під акційними гібридами слід розуміти:

Кукурудза: ЛГ31377, ЛГ31388, ЛГ30352;

Соняшник: ЛГ5543 КЛ, ЛГ50585.

 

3.1.2. Заохоченням у межах цієї Акції є право Учасника Акції придбати акційні гібриди зі знижкою до 50% (п’ятдесяти відсотків) їх вартості у офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА».

3.1.3. Умова отримання Заохочення: при придбанні від 25 п.о. кукурудзи та/або від 25 п.о. соняшника Учасник Акції отримує право на знижку до 50% вартості на 50% від об’єму придбаних акційних гібридів. Підтверджуючим документом є підписаний договір або специфікація на придбання акційних гібридів у офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА».

3.1.4. Кількість насіння обмежена й організатор Акції залишає за собою право заміни одного гібриду іншим або відмови в разі порушення термінів Акції чи закінчення залишків акційних гібридів.

3.1.5. Поставка акційних гібридів здійснюється на умовах самовивозу на умовах договору та/або специфікації на придбання акційних гібридів у офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА».

 

4. ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ В АКЦІЇ

4.1. Протягом періоду проведення Акції підприємство повинно здійснити контрактацію акційного насіння у офіційного дистриб’ютора  ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»

 

4.2. Згода Учасника Акції на участь в Акції підтверджується виконанням умов для участі в Акції та отримання Заохочення, а також підтверджує те, що Учасник Акції ознайомлений з умовами проведення Акції. 

 

5. ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

5.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил та додатків до них, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

5.3. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі. 

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил та відповідного додатку до них на веб-сайті www.lgseeds.com.ua, офіційній сторінці Лімагрейн Україна в мережі Фейсбук, а також  в мобільному додатку LGSeeds, у разі необхідності, іншими способами. 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та відповідним додатком, надає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил та/або відповідного додатку до них або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.2. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА», як організатор Акції, має право змінити повністю або частково умови Акції, включаючи період її проведення, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті www.lgseeds.com.ua, офіційній сторінці Лімагрейн Україна в мережі Фейсбук, а також  в мобільному додатку LGSeeds.

7.7. Акція закінчується у разі закінчення Періоду проведення Акції чи закінчення залишків акційних гібридів.

 

Начальник відділу маркетингових комунікацій                              О.В. Іващенко

 

 

Додаток 1

до Правил проведення рекламної акції

«Врожайна підтримка»,

затверджених наказом ТОВ «ЛІМАГРЕЙН

УКРАЇНА» від 18.01.2024 № 18-01/2024

 

Перелік офіційних дистриб’юторів ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»

 1. ТОВ «АгроРось» - код за ЄДР 21374294;
 2. ТОВ «Полетехніка» - код за ЄДР 34217047;
 3. ТОВ «Спектр-Агро» - код за ЄДР 36348550;
 4. ТОВ «Фірма «Ерідон» - код за ЄДР 14106699;
 5. ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» – код за ЄДПОУ 32227053;
 6. ПП «Ін Форс Кемікал» - код за ЄДР 44000701;
 7. ТОВ «Агро Експерт» - код за ЄДР  32010004;
 8. ПП «Компанія Росток Агро» – код за ЄДР 36585182
 9. ТОВ «ЛНЗ Груп» – код за ЄДР 40077105
 10. ТОВ «Агроресурс-А» - код за ЄДР 39374096
 11. ТОВ «НОР-ЕСТАГРО» – код за ЄДР  38953469
 12. ТОВ «Захід Агробізнес» - код за ЄДР 37022936

 

 

 

Начальник відділу маркетингових комунікацій _____________Іващенко О.В.