Новини

 • fb
 • youtube

Акціія "Є пшениця - буде паляниця"

ПРАВИЛА

проведення рекламної акції «Паляниця»

 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (код за ЄДР 36216459, місцезнаходження: вул. Тургенєвська, 55, 2-й поверх, м. Київ, 04050, Україна) у рекламних цілях з метою збільшення попиту на товари, зокрема для стимулювання продажів гібридів кукурудзи па популяризації сортів озимої пшениці селекції Лімагрейн організовує та проводить рекламну акцію «Паляниця» (далі – Акція).

 

1.2. Акція проводиться у період з 01.09.2023 по 30.10.2023 включно (надалі – Період проведення Акції) та проходить по всій території України за виключенням районів проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

 

2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть бути підприємства, що не є офіційними субдистриб’юторами, з місцезнаходженням  на території України, що виконають умови Акції та будуть дотримуватись цих Правил (надалі – Учасники Акції)

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

3.1.  Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення (далі - ФРІСІДС), Учасник Акції протягом Періоду проведення Акції має здійснити бронювання/контрактацію в офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (Додаток 1) не менше 250 мішків будь-якого гібриду насіння кукурудзи селекції Лімагрейн

3.1.1.  Під ФРІСІДС слід розуміти насіння еліти наступних сортів озимої пшениці селекції Лімагрейн: Колоніа/ЛГ Керамік.

3.1.2.   Умова отримання ФРІСІДС: за кожні 250 посівних одиниць насіння кукурудзи Учасник Акції отримує 1,0 т насіння пшениці озимої. Підтверджуючим документом є підписаний договір або специфікація на придбання насіння кукурудзи у офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА».

3.1.3. Кількість насіння еліти обмежена й організатор Акції залишає за собою право заміни одного сорту іншим або відмови в разі порушення термінів Акції.

3.1.4. Поставка ФРІСІДС здійснюється в біг-бегах на одну локацію в межах кожної області, далі  господарство здійснює самовивіз.

 

4. ПРОЦЕДУРА  РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ В АКЦІЇ

4.1. Протягом періоду проведення Акції підприємство повинно надіслати на адресу представника організатора Акції Oksana.ivashchenko@limagrain.com підтвердження про контрактацію у офіційного дистриб’ютора  ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» насіння кукурудзи  селекції Лімагрейн.

 

4.2. Прикріпити реквізити підприємства, фактичне місцезнаходження та зазначити контактний номер телефону.

 

4.3. Згода Учасника Акції на участь в Акції підтверджується виконанням умов для участі в Акції та отримання Заохочення, а також підтверджує те, що Учасник Акції ознайомлений з умовами проведення Акції. 

 

5. ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

5.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил та додатків до них, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

5.3. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі. 

5.4. У випадку відсутності придбання кукурудзи Організатор має право виставити  рахунок на компенсацію вартості пшениці, яку Учасник  отримав у 2023 році, за ставкою ПДВ 20%

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил та відповідного додатку до них на веб-сайті www.lgseeds.com.ua, офіційній сторінці Лімагрейн Україна в мережі Фейсбук, а також  в мобільному додатку LGSeeds, у разі необхідності, іншими способами. 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та відповідним додатком, надає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил та/або відповідного додатку до них або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.2. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА», як організатор Акції, має право змінити повністю або частково умови Акції, включаючи період її проведення, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті www.lgseeds.com.ua, офіційній сторінці Лімагрейн Україна в мережі Фейсбук, а також  в мобільному додатку LGSeeds.

7.7. Акція закінчується у разі закінчення Періоду проведення Акції.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил проведення рекламної акції

«Паляниця»,

затверджених наказом ТОВ "ЛІМАГРЕЙН

УКРАЇНА" від 21.08.2023 № 21-08/2023

  

 

Перелік офіційних дистриб’юторів ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»

 1. ТОВ „АгроРось“ - код за ЄДР 21374294;
 2. ТОВ „Полетехніка“ - код за ЄДР 34217047;
 3. ТОВ «Спектр-Агро» - код за ЄДР 36348550;
 4.  ТОВ Фірма «Ерідон» - код за ЄДР 14106699;
 5. ТОВ „УКРАГРОРЕСУРС ” – код за ЄДПОУ 32227053;
 6. ПП  «Ін Форс Кемікал»  - код за ЄДР 44000701;
 7. ТОВ «Агро Експерт» - код за ЄДР  32010004;
 8. Компанія Росток Агро – код за ЄДР 36585182
 9. ТОВ “ЛНЗ Груп” – код за ЄДР 40077105
 10. ТОВ "Агроресурс-А" - код за ЄДР 39374096
 11. ТОВ НОР-ЕСТАГРО – код за ЄДР  38953469
 12. ТОВ "Захід Агробізнес"  - код за ЄДР 37022936