Новини

  • fb
  • youtube

Агроекономічні аспекти вирощування кукурудзи в сезоні 2023

     Виробництво зерна кукурудзи в Україні до повномасштабної війни було одним з приорітетних високоприбуткових напрямків агробізнесу. Площа посіву кукурудзи у 2021р., порівняно з 2010р. збільшилася у 2рази і сягала 5,4 млн. га. Валове виробництво зерна вдповідно зросло у 3 рази і становило 38,6 млн. т. За рахунок інтенсифікації технології вирощування, впровадження високопродуктивних гібридів у 2021р. на великих площах урожайність сягала 10т/га і більше. Наприклад, у Вінницькій області урожайність кукурудзи у 2021р. на площі 458,9 тис. га становила 9,6 т/га, у Чернігівській на площі 568,9 тис. га – 9,71т/га, у Хмельницькій на площі 303,9 тис. га – 11 т/га, Тернопільській на площі 169,7 тис. га – 9,1 т/га.   У багатьох господарствах рівень рентабельності кукурудзи становив понад 100%. 

     Про те, у зв’язку з істотним ростом цін на мінеральні добрива, пальне, затрат на сушіння зерна, логістику загальні виробничі витрати у сезоні 2022р. зросли майже у двічі і досягали 45-50 тис. грн./га. Недобір урожаю спричинений посухою у більшості регіонів у поєднанні з високими виробничими витратами обумовили надмірну собівартість зерна, яка у більшості випадків не покривалася ціною на продукцію. Відтак більшість фермерів отримали негативний кінцевий економічний результат. Тому наразі у поточному сезоні фермери зменшують посівні площі під кукурудзою а окремі зовсім відмовляються її сіяти. На мій погляд така стратегія є досить ризикованою. Адже у поточному сезоні ситуація з вологозабезпеченням, ринковою конюктурою може різко змінитися (ціни на міндобрива вже знизилися на 20-25%), відповідно зміняться і кінцеві економічні результати.

     Безперечним є те, що з огляду на високу затратність виробництва зерна кукурудзи оптимізація ресурсних вкладень, підвищення їх ефективності, оптимальне використання генетичних ресурсів, ресурсів вологи, тепла є нагальними завданнями у поточному і наступних сезонах. Реалізація вказаних завдань лежить через відповідні організаційні, фінансові та технологічні рішення.

     Аналіз структури виробничих витрат при вирощуванні кукурудзи за інтенсивною технологією свідчить про те, що найбільша їх частка належить добривам -40%, сушіння зерна – 25-30%. Отже, в першу чергу актуальним є оптимізація саме цих статей.

      Дослідження та результати виробництва переконують у реальності перспектив скорочення доз мінеральних добрив орієнтовно на 25-30% від рекомендованих без істотного зниження іх продуктивної дії. Насамперед варто впровадити способи і терміни внесення мінеральних добрив, які забезпечували б їх кращу розчинність у грунті, зменшували б їх хімічну і фізико-хімічну фіксацію грунтовим вбирним комплексом, особливо фосфору. Вирішенню вказаних завдань сприятимуть зокрема локальні способи внесення добрив в грунт на глибину, де гарантовано є волога на протязі вегетаційного періоду.

     Сучасні технічні засоби для підготовки грунту за технологією «стріп-тіл» дозволяють вносити дороговартісні складні добрива восени локально стрічковим способом на глибину 18-20см у зону майбутнього рядка. Хорошу якість забезпечують такі машини як «ТераЛенд» (виробник к. Беднар, Чехія), «СтріпКет ІІ» (Франція), «Ортман» (США).

     Виключне значення має також внесення стартових добрив (NP, NPK) у вигляді амофосу, нітроамофоски в дозах 0,5-1ц/га локально при посіві в рядки. Практика свідчить про високу ефективність застосування у якості стартового добрива нітроамофоски різного складу з хорошою розчинністю  та доступністю елементів живлення від к. «Яра». В останні роки популярності набирає застосування в якості стартових добрив рідких форм – РКД, КАС у поєднанні з мікроелементами з використанням аплікаторів на сівалках Vederstad, Amasone, Great Plains та інш. Застосування рідких стартових добрив особливо актуальне в зонах обмеженого вологозабезпечення.   

            Доведено, що стартові добрива стимулюють розвиток кореневої системи рослин, що справляє позитивний вплив на подальше споживання елементів живлення та води а також прискорює перехід кукурудзи в репродуктивну стадію, істотно скорочує ризик водного стресу у критичні для кукурудзи фази росту й розвитку, тобто у фазу цвітіння.

     Варто відмітити високу ефективність застосування рідких форм добрив для підживлення кукурудзи у фазу 7-8листків з використанням культиваторів обладнаних дисковими підживлювальними робочими органами, які дозволяють внести добрива у міжряддя на глибину 12-15см. При цьому надмірної механічної дії на грунт такі робочі органи не чинять, що дозволяє здійснювати операцію без надмірної втрати вологи. Разом з тим, рослини практично відразу здатні споживати елементи живлення так як часу для розчинення добрива не потрібно.

     Важливою складовою роботи з покращення мінерального живлення рослин є залучення резервів грунту, тобто створення оптимальних умов для мобілізації елементів живлення з грунтових запасів. Як відомо, мобілізація елементів живлення тісно повязана з діяльністю корисних мікроорганізмів, грибів, актиноміцетів. Фосформобілізуючі бактерії, нітрифікатори мікоризи добре себе почувають у достатньоаерованих грунтах за наявності вологи, кисню, органічної речовини, зокрема вуглеводів, нейтральної або слабокислої реакції грунтового розчину. Глибоке розпушування в якості основного обробітку грунту з використанням дисколапових, чизельних культиваторів, чи інших знарядь сприяє формуванню оптимальної будови орного шару, його водно-фізичних властивостей, що в комлексі забезпечують діяльність корисної мікрофлори на високому рівні. При цьому можливо досягти 30-50% економії витрат на обробітку грунту, у порівнянні з оранкою.

     Проведені тестування свідчать про те, що помітному покращенню поглинання фосфору рослинами кукурудзи, стимулюванню росту її коренів а також підвищити стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища (посухи, низьких, високих температур) сприяє мікробіологічний препарат «Старковер актів плюс», який наноситься на насіння. Насіння оброблене даним препаратом пропонує компанія Лімагрейн.

    Велике значення в плані стабілізації урожайності кукурудзи належить генетиці. Сьогодні актуальними є гібриди, які не тільки добре окуплюють вкладені ресурси але й ті, які здатні протидіяти несприятливим умовам зовнішнього середовища, зокрема посушливим явищам, високим/низьким температурам. Компанія Лімагрейн пропонує низку гібридів кукурудзи високотолерантних до водних та температурних стресів. Дані гібриди обєднані під брендом «Hydraneo» і охоплюють ФАО від 210 до 400 (табл. 1). Особливість  гібридів даного бренду полягає в тому, що при хороших умовах зволоження вони продукують максимально високий урожай – в залежності від групи стиглості від 10 до 16т/га і мінімально його знижують у посушливих умовах.

     Гібриди з ФАО 220-320 цілком придатні для ранньої сівби, коли грунт прогрівається до 6-8 град. С. Проведені нами дослідження свідчать про те, що урожайність кукурудзи за ранніх термінів сівби в залежності від гібрида становила 11,8-14,9т/га, або на 0,59-0,74т/га вище, порівняно з оптимальними термінами (мал.1). При цьому передзбиральна вологість зерна була на 1,2-1,4% нижчою. Розрахунки виконані на підставі польових дослідів показують, що за рахунок зниження передзбиральної вологості зерна за ранніх термінів сівби економія витрат на сушінні зерна становить 3,2-5тис. грн/га. Крім того, за рахунок прибавки зерна додатково одержано 3,07-3,85тис.грн/га. Сумарний додатковий економічний ефект за рахунок перенесення сівби на ранні терміни склав 6,26-8,85тис. грн/га (табл. 2).

     Крім використання холодостійких гібридів впровадження ранніх термінів сівби кукурудзи вимагає дотримання низки інших умов, зокрема:

  • Насіння з енергією проростання за методом холодного тесту 85%, або різниця в лабораторній схожості визначена стандартним  і методом холодного тесту не повинна перевершувати 5%;
  • Бажано використовувати насіння інкрустоване інсекто-фунгіцидними сумішками з використанням препаратів, які утворюють полімерну плівку навкруг насінини;
  • Для ранніх термінів сівби перевагу надавати зораним площам, які швидше прогріваються , або площам, на яких зона рядка звільнена від рослинних решток;
  • Забезпечити мілке загортання насіння 4+-см1см. Страхова надбавка насіння до 20%;
  • Використовувати сівалки обладнані V-подібним прикочуючим котком, що дозволяє формувати зону рядка нижче поверхні грунту на 3-5см, що істотно зменшить ризик ураження сходів заморозками.

Даний комплекс агрозаходів у поєднанні з генетично обумовленою холодостійкістю  гібридів та високою якістю посівного матеріалу забезпечують ранній старт та прискорений ювенільний розвиток. Відповідно цвітіння та запилення качана, налив зерна відбуваються у більш комфортних для рослин умовах, що дозволяє формувати повноцінний повністю заповнений повновісним зерном качан. При цьому також технічне достигання та висихання зерна проходить за відносно вищих температур у першій половині вересня відтак отримуємо більш сухе зерно. Крім того, відкривається   можливість  збирання кукурудзи у більш ранні терміни за сприятливих погодних умов, за необхідності можливо посіяти озиму пшеницю, чи ячмінь у кінці вересня-на початку жовтня.

     Одним з резервів стабілізації продуктивності кукурудзи та здешевлення її виробництва є впровадження методики визначення норм висіву насіння кукурудзи в залежності від стартових запасів продуктивної вологи в грунті, яка апробована протягом  останніх 5 років нами на Вінницькій агроплатформі Лімагрейн  (табл.3 ). Такий підхід з однієї сторони дозволяє економити в окремі роки до 20-30% насіння а з іншої стабілізувати урожайність кукурудзи, уникати ситуацій, коли за дефіциту вологи не утворюється качан.

     Таким чином, за рахунок оптимізації застосування добрив, волого- і енергозберігаючих систем підготовки грунту, впровадження посухо- і холодостійких гібридів, їх сівби у ранні терміни з врахуванням стартових запасів продуктивної вологи у грунті відкриваються реальні можливості скорочення виробничих витрат на 20-30%, відповідно вести рентабельне виробництво зерна кукурудзи.

 

Табл.1. Гібриди бренду HydraNeo

   

Назва гібриду

ФАО

ЛГ30189 

210

ЛГ30215    

220

Жаклін          

240

ЛГ30273       

260

ЛГ31272    

270

ЛГ31284    

280

ЛГ 30315     

280

АДЕВЕЙ   

290

ЛГ31305    

290

ЛГ31330   

320

ЛГ31377 

350

ЛГ31390      

380

ЛГ31415   

400

 

 

Табл. 2. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІВБИ КУКУРУДЗИ У РАННІ ТЕРМІНИ

Агроплатформа ЛГ у Вінницькій обл., 2021р.

Гібриди

Затрати на сушіння зерна, тис. грн./га

Прибавка урожаю

Економ. ефект, тис. грн./га

ранній

оптим.

різниця

т/га

тис.грн./га

Жаклін, ФАО 240

13

16,2

3,2

0,59

3,07

6,27

Адевей, ФАО 290

13,4

17,2

3,8

0,7

3,64

7,44

ЛГ31330, ФАО 320

17,9

18,4

5

0,74

3,85

8,85

 

 

 

Табл. 3.Менеджмент норми висіву насіння кукурудзи в залежності від запасів вологи в грунті весною

Запаси вологи в грунті в шарі

ФАО

0-100см, мм

 

200-250

250-300

300-350

350-400

більше 130 (добрі)

85-90

80-85

75-80

70-75

100-130 (задовільні)

80-85

75-80

70-75

60-65

70-100 (низькі)

60-65

55-60

50-55

 

менше 70 (дуже низькі)

55-60

50-55