Новини

 • fb
 • youtube

Акціія "Є пшениця - буде паляниця"

 

 

ПРАВИЛА

проведення рекламної акції «Є пшениця – буде паляниця»

 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (код за ЄДР 36216459, місцезнаходження: вул. Тургенєвська, 55, 2-й поверх, м. Київ, 04050, Україна) у рекламних цілях з метою збільшення попиту на товари, зокрема для стимулювання продажів гібридів кукурудзи па популяризації сортів озимої пшениці селекції Лімагрейн організовує та проводить рекламну акцію «Є пшениця – буде паляниця» (далі – Акція).

 

1.2. Акція проводиться у період з 01.09.2022 по 30.10.2022 включно (надалі – Період проведення Акції) та проходить по всій території України за виключенням районів проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

 1.3. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» як організатор Акції має право залучати до її проведення третіх осіб. Виконавцем Акції є ТОВ  ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ» (надалі – Виконавець), код за ЄДР 39688062, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 6А.

2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть бути підприємства, що не є офіційними субдистриб’юторами, з місцезнаходженням  на території України, що виконають умови Акції та будуть дотримуватись цих Правил (надалі – Учасники Акції)

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

3.1.  Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення (далі - ФРІСІДС), Учасник Акції протягом Періоду проведення Акції має здійснити бронювання/контрактацію в офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (Додаток 1) не менше 125 мішків будь-якого гібриду насіння кукурудзи селекції Лімагрейн

3.1.1.  Під ФРІСІДС слід розуміти насіння еліти наступних сортів озимої пшениці селекції Лімагрейн: Колоніа, ЛГ Керамік, ЛГ Егмонт.

3.1.2.   Умова отримання ФРІСІДС: при покупці від  125 посівних одиниць насіння кукурудзи Учасник Акції отримує 0,5 т насіння пшениці озимої. При покупці від 250 посівних одиниць кукурудзи Учасник Акції отримує 1 т. насіння пшениці озимої за 1,14 грн з ПДВ/т..  Підтверджуючим документом є підписаний договір або специфікація на придбання насіння кукурудзи у офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА».

3.1.3. Кількість насіння еліти обмежена й організатор Акції залишає за собою право заміни одного сорту іншим або відмови в разі порушення термінів Акції.

3.1.4. Поставка ФРІСІДС здійснюється в біг-бегах (1тонна)  на одну локацію в межах кожної області, далі  господарство здійснює самовивіз. 

3.1.5. Першочергове право скоритатись даною Акцією надається постійним клієнтам компанії Лімагрейн Україна

 

4. ПРОЦЕДУРА  РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ В АКЦІЇ

4.1. Протягом періоду проведення Акції підприємство повинно надіслати на адресу представника організатора Акції Oksana.ivashchenko@limagrain.com підтвердження про контрактацію у офіційного дистриб’ютора  ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» насіння кукурудзи  селекції Лімагрейн або підписаний Протокол про наміри.

 

4.2. Прикріпити реквізити підприємства, фактичне місцезнаходження та зазначити контактний номер телефону.

 

4.3. Згода Учасника Акції на участь в Акції підтверджується виконанням умов для участі в Акції та отримання Заохочення, а також підтверджує те, що Учасник Акції ознайомлений з умовами проведення Акції. 

 

5. ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

5.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил та додатків до них, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

5.3. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі. 

5.4. У випадку відсутності придбання кукурудзи Організатор має право виставити  рахунок на компенсацію вартості пшениці, яку Учасник  отримав у 2022 році, за ставкою ПДВ 20%

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил та відповідного додатку до них на веб-сайті www.lgseeds.com.ua, офіційній сторінці Лімагрейн Україна в мережі Фейсбук, а також  в мобільному додатку LGSeeds, у разі необхідності, іншими способами. 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та відповідним додатком, надає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил та/або відповідного додатку до них або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.2. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА», як організатор Акції, має право змінити повністю або частково умови Акції, включаючи період її проведення, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті www.lgseeds.com.ua, офіційній сторінці Лімагрейн Україна в мережі Фейсбук, а також  в мобільному додатку LGSeeds.

7.7. Акція закінчується у разі закінчення Періоду проведення Акції.

 

Директор з маркетингу                                                                       О.Є.Астраханцев

 

 

 

 

 

Перелік офіційних дистриб’юторів ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»

 1. ТОВ «Агріі Україна» - код за ЄДР 38948033;
 2. ТОВ „АгроРось“ - код за ЄДР 21374294;
 3. ТОВ „Полетехніка“ - код за ЄДР 34217047;
 4. ТОВ «Спектр-Агро» - код за ЄДР 36348550;
 5.  ТОВ Фірма «Ерідон» - код за ЄДР 14106699;
 6. ТОВ „УКРАГРОРЕСУРС ” – код за ЄДПОУ 32227053;
 7. ПП  «Ін Форс Кемікал»  - код за ЄДР 44000701;
 8. ТОВ «Агро Експерт» - код за ЄДР  32010004;
 9. Компанія Росток Агро – код за ЄДР 36585182
 10. ТОВ «Вітагро партнер» - код за ЄДР 37993500
 11. ТОВ "Агроресурс-А" - код за ЄДР 39374096

 

 

 

Директор з маркетингу                                                                       О.Є.Астраханцев