Новини

  • fb
  • youtube

Акція "Купуєш ріпак, а отримуєш більше"

ПРАВИЛА

проведення рекламної Акції «Купуєш ріпак, а отримуєш більше!»

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (код за ЄДР36216459, місцезнаходження: вул. Тургенєвська, 55, 2-й поверх, м. Київ, 04050, Україна) у рекламних цілях з метою збільшення попиту на товари організовує та проводить рекламну акцію «Купуєш ріпак, а отримуєш більше!»  (надалі – Акція).

 

1.2. Акція проводиться у період з 15.06.2019 по 15.09. 2019 включно (надалі – Період проведення Акції) та проходить по всій території України за виключенням тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

1.3. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» як організатор Акції має право залучати до її проведення третіх осіб. Виконавцем Акції є ТОВ  ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ» (надалі – Виконавець), код за ЄДР 39688062, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 6А.

2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть бути підприємства з місцезнаходженням  на території України, що виконають умови Акції та будуть дотримуватись цих Правил (надалі Учасники Акції).

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

3.1.  Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення, Учасник Акції протягом Періоду проведення Акції має здійснити покупку в офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (Додаток 1) не менше 20-ти посівних одиниць насіння ріпаку озимого селекції Лімагрейн.

3.2. Відповідно до цих Правил під «Заохоченням» слід розуміти придбання Учасником Акції за ціною 1 грн. без ПДВ за посівну одиницю кукурудзи або соняшника, або 1 грн.без ПДВ  за 50 кг озимої пшениці у Виконавця наступних продуктів селекції Лімагрейн в залежності від придбаного об’єму ріпаку озимого:

Культура для заохочення

Кількість придбаних  п.о. ріпаку озимого

20

30

40

50

Гібрид Соняшнику ЛГ5485/ЛГ5662/Мегасан/Тунка

1

1

2

3

Гібрид Кукурудзи Адевей

2

2

3

5

Сорти Оз.пшениці Колоніа/Мескаль

100 кг

150 кг

200 кг

300 кг

 

Фонд Заохочень Акції становить: еліта сорту Колоніа – 150 тонн, перша репродукція сорту Мескаль 40 тонн, Еліта сорту Мескаль – 50 тонн, насіння кукурудзи Адевей – 500 посівних одиниць, насіння соняшнику Мегасан – 500 посівних одиниць, насіння соняшнику гібрид  ЛГ5662  - 500 посівних одиниць, насіння соняшнику гібрид  ЛГ5485 – 500 посівних одиниць, насіння соняшника гібриду Тунка – 500 посівних одиниць.

3.3. Для отримання Заохочення Учаснику Акції необхідновідправити скановану копію видаткової накладної, що підтверджує придбання насіння у офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»,  на електронну адресу Виконавця gerel@nst.ua із зазначенням наступної інформації:

 - назва Покупця;

 - назва Постачальника (офіційний дистриб¢ютор ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»);

 - найменування товару (гібрид);

 - кількість купленого товару;

 - ПІБ керівника компанії Покупця;

 - поштова адреса компанії Покупця;

 - телефон компанії Покупця.

3.4. Підведення підсумків по акції буде проходити з 16.09.2019 по 15.10.2019.

3.5. При умові, якщо Покупець повертає придбане насіння дистриб’ютору, він втрачає право на участь в Акції.

3.6. Згода Учасника Акції на участь в Акції підтверджується виконанням умов для участі в Акції та отримання Заохочення, а також підтверджує те, що Учасник Акції ознайомлений з умовами проведення Акції. 

4. ОБМЕЖЕННЯ

4.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

4.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил та додатків до них, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

4.3. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі. 

5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил та відповідного додатку до них на веб-сайті www.lgseeds.com.ua, офіційній сторінці Лімагрейн Україна в мережі Фейсбук, а також  в мобільному додатку LGSeeds, у разі необхідності, іншими способами. 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та відповідним додатком, надає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил та/або відповідного додатку до них або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.2. Акція дійсна лише для кінцевих споживачів.

6.3. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА», як організатор Акції, має право змінити повністю або частково умови Акції, включаючи період її проведення, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті www.lgseeds.com.ua, офіційній сторінці Лімагрейн Україна в мережі Фейсбук, а також  в мобільному додатку LGSeeds.

6.4. Акція закінчується у разі закінчення Періоду проведення Акції.

 

Директор з маркетингу                                                                       О.Є. Астраханцев

 

ПЕРЕЛІК

офіційних дистриб’юторів ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»

  1. Бізон-ТЕХ 2012, код ЄДР 38325315;
  2. Агроскоп Інтернешнл, код ЄДР 38948033
  3. Мале приватне підприємство Фірма «Ерідон» - ЄДР 1942070 
  4. ТОВ Агрофірма Агро Рось, ЄДР 32810145

Директор з маркетингу                                                                       О.Є. Астраханцев