Новини

 • fb
 • youtube

Акція "Соняшник купив - на пальне заробив"

 

Офіційні правила

проведення рекламно-маркетингової Акції «Соняшник купив –
на пальне заробив» (далі – Правила)

 1. Організатор/Виконавець Акції, територія та строки проведення рекламно-маркетингової Акції  «Соняшник купив – на пальне заробив».
  1. Організатором рекламно-маркетингової Акції «Соняшник купив – на пальне заробив» (надалі – «Акція») є: ТОВ «Лімагрейн Україна» (код ЄДРПОУ 36216459, місце знаходження: 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 55, пов. 2) (надалі– «Організатор Акції»).
  2. Виконавцем Акції, є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХСЕРВІС ЮА», » (код ЄДРПОУ39193466,  місце знаходження: м. Київ, вулиця Зодчих, будинок 20) , а саме сервіс StarBonus (надалі – «Виконавець»).
  3. Для проведення Акції Виконавцем залучається Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ» у якості Партнера (далі за текстом – Партнер).
  4. Строки проведення Акції: 1 лютого 2019 р. по 30 квітня 2019 р. включно (надалі – «строк проведення Акції»).
  5. Територія проведення Акції (Адресна програма).
   Акція проводиться на території  України, крім окупованої території  ДНР та ЛНР  лише через офіційних дистриб¢юторів (далі — «Місце проведення Акції»), перелік яких вказаний в Додатку №1 до цих Правил, що є невід’ємною їх частиною.
 2. Участь в Акції.
  1. Учасниками Акції можуть бути тільки Кінцеві споживачі (юридичні особи), які виконують свою діяльність на території України, та які ретельно виконали всі дії, необхідні для Участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – «Учасник» або «Учасники»). Фактом участі в Акції кожен учасник підтверджує свою повну згоду з усіма умовами даних Офіційних правил.
  2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
   1. працівники та представники Виконавця/Організатора Акції та будь-яких інших компаній, які безпосередньо беруть участь в підготовці та проведенні Акції;
   2. працівники та представники офіційних дистриб¢юторів;
   3. працівники та представники інших компаній виробників;
   4. фізичні особи без юридичного статусу.
  3. Учасники Акції зобов'язуються:
   1. дотримуватись вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
   2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
   3. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі в Акції такого Учасника
   4. Організатор та Виконавець залишають за собою право відмовити в участі у Акції тим Учасникам, які порушили умови цих Правил.
 3. Умови участі в Акції.
  1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2.1. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил;
  2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції:
   1. Придбати у офіційних дистриб¢юторів гібриди соняшника селекції Лімагрейн ЛГ50635 КЛП та/або ЛГ5478 при цьому  в загальному залыку не менше 50 посівних одиниць. Відправити скановану копію видаткової накладної на електронну адресу oksana.ivashchenko@limagrain.com  із зазначенням наступної інформації:
    1. Назва Покупця;
    2. Назва Продавця (офіційний дистриб¢ютор);
    3. Найменування товару (Акційні гібриди соняшника);
    4. Кількість купленого товару (від 50 посівних одиниць);
    5. ПІП директора компанії Покупця;
    6. Поштова адреса компанії Покупця;
    7. Мобільний телефон директора компанії Покупця;
  3. Після закінчення Акції Учасник протягом 15 календарних днів, але не пізніше 15.05.2019 отримує дисконтну картку «ПРАЙД» з нарахованою на неї кількістю літрів дизельного палива із розрахунку: 1 посівна одиниця Акційних гібридів = 1 літру дизельного палива Торгової марки WOG.
  4. Підведення підсумків по акції буде проходити з 30.04 по 15.05.2019
  5. За цей період Виконавець проводить збір інформації щодо придбаного у офіційних дистриб¢юторів Акційноих гібридів соняшника ЛГ50635 КЛП та/або ЛГ5478, сповіщає організатора про результати проведення акції.
 4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.
  1. Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті  www.lgseeds.com.ua ,  на сторінці спільноти LG Seeds Ukraine в соціальній мережі Facebook, на сайті www.starbonus.com.ua , на сторінці спільноти сервісу StarBonus в соціальній мережі Facebook та за телефоном гарячої лінії (044) 339 97 07 (телефон сервісу StarBonus);
  2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем за погодженням з Організатором протягом всього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції за погодженням з Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
 5. Інші умови акції
  1. Організатор Акції та Виконавець залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, що передбачені цими Правилами та/або нормами чинного законодавства України;
  2. Терміни, які використовуються в цих Правилах, стосуються виключно описаної в цих Правилах Акції;
  3. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються нормами чинного законодавства України та умовами цих Правил. При цьому, в ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питань, остаточне рішення приймається Організатором Акції та Виконавцем. Рішення Організатора Акції з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточним і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду та/або оскарженню;
  4. Організатор Акції та Виконавець мають право на власний розсуд залучати третіх осіб для повного або часткового забезпечення виконання даних Правил. При цьому кожна зі Сторін несе повну відповідальність за дії/бездіяльність таких третіх осіб перед іншою Стороною;
  5. Організатор Акції та Виконавець, за згодою кожного з переможців Акції, мають право використовувати персональні дані відповідно до чинного законодавства України, у тому числі розміщувати інформацію щодо результатів та підсумків проведення Акції у ЗМІ, на інтернет-сайтах та проводити фото та відео-зйомку;
  6. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції повністю погоджується з цими Правилами та зобов'язується їх виконувати. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання Акційної винагороди;
  7. Організатор Акції та Виконавець не несуть відповідальності за не виконання своїх зобов’язань згідно умов Акції у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції та Виконавця обставини;
  8. Організатор Акції мають право відмовити в видачі дисконтної картки «Прайд» Учаснику Акції, який отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав інших умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації;
  9. Виконавець не несе відповідальності за дотримання умов цих Правил, вимог чинного законодавства щодо порядку інформування про початок, хід, зміну умов, припинення Акції (як заходу рекламного характеру згідно з чинним законодавством України), не здійснює розгляду претензій, позовів, вимог Учасників Акції та не відшкодовує будь-які збитки, завдані Учасникам Акції, і здійснює лише технічний (процесинговий) супровід проведення Акції;
  10. Організатор Акції та Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Учасниками Акції дисконтної картки «Прайд» після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатися наданими дисконтними картками «Прайд» з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання дисконтних карток «Прайд»;
  11. Дисконтні картки «Прайд» можуть бути отримані Учасниками Акції тільки за умови виконання всіх вимог цих Правил.
  12. Заміна дисконтних карток «Прайд» грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Дисконтні картки «Прайд» обміну та поверненню не підлягають.
  13. Відповідальність за якість Акційної продукції, що реалізується в період Акції, несе їх виробник.
  14. Організатор та Виконавець Акції та його довірені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо дисконтних карток «Прайд». Організатор та Виконавець Акції та його довірені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання дисконтних карток «Прайд». Організатор та Виконавець Акції та його довірені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.