Новини

  • fb
  • youtube

Акція МАЇС МЕТЕО

 

1.2. Акція проводиться у період з 01/02/2019 року по 30/04/ 2019 року включно (надалі – Період проведення Акції) та проходить по всій території України за виключенням тимчасово окупованих території України.

1.3. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» як організатор Акції має право залучати до її проведення третіх осіб. Виконавцем Акції є ТОВ  «СВ Солюшенз»   (надалі – Виконавець).

2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть бути підприємства та фізичні особи-підприємці з місцезнаходженням  на території України, що виконають умови Акції та будуть дотримуватись цих Правил (надалі – Учасники Акції) .

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

3.1.  Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення, Учасник Акції протягом Періоду проведення Акції має здійснити покупку в офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (Додаток 1) не менше 1000-чі посівних одиниць насіння кукурудзи селекції Лімагрейн, при цьому частка гібриду ЛГ30315 повинна становити не менше 600 посівних одиниць.

3.2. Відповідно до цих Правил під «Заохоченням» слід розуміти придбання Учасником Акції у ТОВ «СВ Солюшенз» метеостанції Meteo Skok Basic за ціною 1 грн.без ПДВ

Фонд Заохочень Акції становить: 40 метеостанцій

3.3. Для отримання Заохочення Учаснику Акції необхідно:

3.3.1.Відправити скановану копію видаткової накладної, що підтверджує придбання насіння у офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»,  на електронну адресу oksana.ivashchenko@limagrain.com  із зазначенням наступної інформації:

3.3.1.1. Назва Покупця;

3.3.1.2. Назва Постачальника (офіційний дистрибютор ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»);

3.3.1.3. Найменування товару (гібриди кукурудзи в т.ч. ЛГ 30315 від 600 п.о. );

3.3.1.4. Кількість купленого товару (від 1000 мішків);

3.3.1.5. ПІП директора компанії Покупця;

3.3.1.6. Поштова адреса компанії Покупця;

3.3.1.7. Мобільний телефон директора компанії Покупця;

3.4.      Підведення підсумків по акції буде проходити з 01.04.2019 по 20.04.2019.

3.5.      При умові, якщо Покупець повертає придбане насіння дистриб’ютору, він втрачає право на участь в Акції.

3.5. Згода Учасника Акції на участь в Акції підтверджується виконанням умов для участі в Акції та отримання Заохочення, а також підтверджує те, що Учасник Акції ознайомлений з умовами проведення Акції.

4. ОБМЕЖЕННЯ

4.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

4.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил та додатків до них, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

4.3. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил та відповідного додатку до них на веб-сайті www.lgseeds,com.ua, на сторінці спільноти LG Seeds Ukraine в соціальній мережі Facebook та за телефоном (044) 484 67 76, а також, у разі необхідності, іншими способами

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та відповідним додатком, надає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил та/або відповідного додатку до них або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.6.2. Акція дійсна лише для кінцевих споживачів.

6.3. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» як організатор Акції має право змінити повністю або частково умови Акції, включаючи період її проведення, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті www.lgseeds.com.ua.

6.4. Акція закінчується у разі закінчення Періоду проведення Акції.

Директор з маркетингу                                                                       О.Є. Астраханцев