Новини

  • fb
  • youtube

Офіційні правила проведення Акції«Від надійного перевіреного до нового і сучасного»

 

1.2. Акція проводиться у період з 01/08/2018 року по 15/04/ 2019 року включно (надалі – Період проведення Акції) та проходить по всій території України за виключенням тимчасово окупованих території України.

1.3. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» як організатор Акції має право залучати до її проведення третіх осіб. Виконавцем Акції є ТОВ  МАЙС ПРО  (надалі – Виконавець).

2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть бути підприємства та фізичні особи-підприємці з місцезнаходженням  на території України, що виконають умови Акції та будуть дотримуватись цих Правил (надалі – Учасники Акції) .

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

3.1.  Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення, Учасник Акції протягом Періоду проведення Акції має здійснити покупку в офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (Додаток 1) не менше 25-ти посівних одиниць насіння соняшнику Мегасан селекції Лімагрейн.

3.2. Відповідно до цих Правил під «Заохоченням» слід розуміти придбання Учасником Акції у ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» 2 (двох) посівних одиниць насіння соняшнику ЛГ 5582 або 2(двох) посівних одиниць насіння соняшнику ЛГ 5478 за ціною 1 грн.без ПДВ  за посівну одиницю

Фонд Заохочень Акції становить: ЛГ 5582  - 1500 п.о., ЛГ 5478  - 1500 п.о..

3.3. Для отримання Заохочення Учаснику Акції необхідно:

3.3.1.Відправити скановану копію видаткової накладної, що підтверджує придбання насіння у офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»,  на електронну адресу Виконавця gerel@nst.ua із зазначенням наступної інформації:

3.3.1.1. Назва Покупця;

3.3.1.2. Назва Постачальника (офіційний дистрибютор ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»);

3.3.1.3. Найменування товару (Акційний гібрид соняшника);

3.3.1.4. Кількість купленого товару (від 25 мішків);

3.3.1.5. ПІП директора компанії Покупця;

3.3.1.6. Поштова адреса компанії Покупця;

3.3.1.7. Мобільний телефон директора компанії Покупця;

3.4.      Підведення підсумків по акції буде проходити з 15.04.2019 по 25.05.2019.

3.5.      При умові, якщо Покупець повертає придбане насіння дистриб’ютору, він втрачає право на участь в Акції.

3.5. Згода Учасника Акції на участь в Акції підтверджується виконанням умов для участі в Акції та отримання Заохочення, а також підтверджує те, що Учасник Акції ознайомлений з умовами проведення Акції.

4. ОБМЕЖЕННЯ

4.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

4.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил та додатків до них, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

4.3. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.

5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил та відповідного додатку до них на веб-сайті www.lgseeds,com.ua, на сторінці спільноти LG Seeds Ukraine в соціальній мережі Facebook та за телефоном (044) 484 67 76, а також, у разі необхідності, іншими способами

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та відповідним додатком, надає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил та/або відповідного додатку до них або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.6.2. Акція дійсна лише для кінцевих споживачів.

6.3. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» як організатор Акції має право змінити повністю або частково умови Акції, включаючи період її проведення, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті www.lgseeds.com.ua.

6.4. Акція закінчується у разі закінчення Періоду проведення Акції.

Директор з маркетингу                                                                       О.Є. Астраханцев

Додаток 1

до Правил проведення рекламної акції

«Від надійного перевіреного до нового і                            сучасного»

затверджених наказом ТОВ "ЛІМАГРЕЙН

УКРАЇНА" від 01.08.2018№0108-01/2018

 

ПЕРЕЛІК

офіційних дистриб’юторів ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»

 

 

1)         ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» - ЄДР 38948033

2)         Товариство з обмеженою відповідальністю „АгроРось“ - ЄДР 21374294

3)         Приватне підприємство «Бізон-ТЕХ 2012»  - ЄДР 38325315

4)         Товариство з обмеженою відповідальністю „Бізон-Імпорт“ - ЄДР 34217047

5)         ТОВ „УКРАГРОРЕСУРС ” - Код ЄДПОУ 32227053

6)         ТОВ «Агроресурс-А»  - ЄДР 39374096

7)         Товариство з обмеженою відповідальністю «Суффле Агро Україна» - ЄДР 34863309

8)         ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОТОРГ- АГРО " - ЄДР 35916225

9)         Товариство з обмеженою відповідальністю «Спектр-Агро» - ЄДР 36348550

10)       Мале приватне підприємство Фірма «Ерідон» - ЄДР 19420704

11)       ТОВ «Агрозахист Донбас» - ЄДРПОУ 30048570

12)       Товариство з обмеженою відповідальністю «Щедрий лан» - ЄДР 31785019

13)       ТОВ «ЛНЗ» - Код ЄДР 30709487

 

 

Директор з маркетингу                                                                       О.Є. Астраханцев