Новини

  • fb
  • youtube

Офіційні правила проведення рекламної Акції "Отримуй більше, ніж очікуєш!"

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (код в ЄДРПОУ 36216459, місцезнаходження: вул. Тургенєвська, 55, 2-й поверх, м. Київ, 04050, Україна) у рекламних цілях з метою збільшення попиту на товари організовує та проводить рекламну акцію «Отримуй більше, ніж очікуєш»  (надалі – Акція).

1.2. Акція проводиться у період з 01/07/2018 року по 01/10/ 2018 року включно (надалі – Період проведення Акції) та проходить по всій території України за виключенням тимчасово окупованих території України.

1.3. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» як організатор Акції має право залучати до її проведення третіх осіб.

2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть бути підприємства та фізичні особи-підприємці з місцезнаходженням  на території України, що виконають умови Акції та будуть дотримуватись цих Правил (надалі Учасники Акції).

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

3.1.  Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення, Учасник Акції протягом Періоду проведення Акції має здійснити покупку в офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (Додаток 1) не менше 25-ти посівних одиниць насіння ріпаку озимого селекції Лімагрейн.

3.2. Відповідно до цих Правил під «Заохоченням» слід розуміти придбання Учасником Акції у ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» 300 кг (триста) еліти сорту озимої пшениці Колоніа, або 300 кг (триста) першої репродукції сорту озимої пшениці Мескаль, або 4 (чотири) посівних одиниць насіння кукурудзи ЛГ 2244, або 2 (двох) посівних одиниць насіння соняшнику Мегасан за ціною 1 грн. за посівну одиницю кукурудзи або соняшнику, або 1 грн. за 50 кг. озимої пшениці.

Фонд Заохочень Акції становить: еліта сорту Колоніа – 150 тон, перша репродукція сорту Мескаль 40 тон, насіння кукурудзи ЛГ 2244 – 500 посівних одиниць,  насіння соняшнику Мегасан – 500 посівних одиниць.

3.4. Для отримання Заохочення Учасник Акції безпосередньо звертається до ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» та після укладення відповідного договору поставки отримує Заохочення.

3.5. Згода Учасника Акції на участь в Акції підтверджується виконанням умов для участі в Акції та отримання Заохочення, а також підтверджує те, що Учасник Акції ознайомлений з умовами проведення Акції. 

 

4. ОБМЕЖЕННЯ

4.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

4.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил та додатків до них, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

4.3. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі. 

5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил та відповідного додатку до них на веб-сайті www.lgseeds.com.ua, офіційній сторінці Лімагрейн Україна в мережі Фейсбук, а також  в мобільному додатку LGseeds, у разі необхідності, іншими способами. 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та відповідним додатком, надає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил та/або відповідного додатку до них або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.2. Акція дійсна лише для кінцевих споживачів.

6.3. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» як організатор Акції має право змінити повністю або частково умови Акції, включаючи період її проведення, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті www.lgseeds.com.ua, офіційній сторінці Лімагрейн Україна в мережі Фейсбук, а також  в мобільному додатку LGseeds.

6.4. Акція закінчується у разі закінчення Періоду проведення Акції.

 

Директор з маркетингу                                                                       О.Є. Астраханцев

 

ПЕРЕЛІК офіційних дистриб’юторів ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»

  1. Бізон-ТЕХ 2012, код ЄДР 38325315;
  2. Агроскоп Інтернешнл, код ЄДР 38948033 
  3. Мале приватне підприємство Фірма «Ерідон» - ЄДР 19420704